parallax background

Gastouder

U bent gastouder of u wil aan de slag als gastouder? Small Kids bemiddelt en begeleidt.

De vraag naar gastouders is groot! Werkende en studerende ouders zijn continue op zoek naar de beste opvang voor hun kinderen en kiezen steeds vaker voor gastouderopvang. Daarom zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe, enthousiaste gastouders. Small Kids bemiddelt niet alleen, we begeleiden ook gastouders die nieuw zijn in het vak.

Aan de slag als gastouder

Gastouders verrichten bijzonder verantwoordelijk werk. De overheid en ook wij stellen daarom hoge eisen aan gastouders die kinderen opvangen in hun eigen huis of bij ouders thuis. Al onze gasthouders hebben een beroepskwalificatie en minimaal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en certificaat kinder-EHBO.

Bij inschrijving als gastouder bij Small Kids kijken wij naast de officiële eisen ook naar opleiding en ervaring, pedagogische vaardigheden en competenties, met ons pedagogisch beleidsplan als leidraad.

Inschrijven als gastouder bij Small Kids

U kunt direct bij ons aan de slag als u bent ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als gastouders bepaalt u zelf of u kiest voor kinderopvang bij u in huis of thuis bij de vraagouder, op welke dagen en tijden, hoeveel kinderen u opvangt en in welke leeftijdscategorie. Wij bemiddelen tussen u en geïnteresseerde vraagouders en sluiten de overeenkomsten af. U heeft een eigen account waarmee u inlogt op het urenregistratiesysteem. Hier houdt u eenvoudig de gewerkte uren bij, per gastgezin en/of per kind.

Kwaliteitseisen gastouders Small Kids

Onze gastouders zijn niet alleen betrokken, zorgzaam en flexibel, zij zijn ook professioneel opgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan alle beroepskwalificaties. Small Kids houdt streng toezicht op kwaliteit, veiligheid en hygiëne en beoordeelt gastouders ook op ervaring, opleiding, (pedagogische) vaardigheden en competenties, met ons pedagogisch beleidsplan als leidraad.

Als gastouder dient u te beschikken over:

  • Een beroepskwalificatie, een geaccepteerd diploma voor gastouderschap
  • Een geldig certificaat kinder-EHBO
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • . Registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang
  • Inschrijving Personenregister kinderopvang bij opvang bij u thuis

Nieuwe gastouders gezocht!

Werken als gastouder, nieuw in het vak en nog niet geregistreerd als erkend gastouder? Wij bieden een volledig traject voor gastouders die willen starten met kinderopvang en helpen u te voldoen aan alle noodzakelijk eisen en kwalificaties.

Neem contact op

Begeleiding nieuwe gastouders

Bent u nog niet in het bezit van de benodigde diploma’s, certificaten en registratie als gastouder? Wij helpen u bij het behalen van het diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn richting gastouders en een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Vangt u kinderen op bij u thuis, dan dient u ingeschreven te staan bij het Personenregister kinderopvang. Hiervoor heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De VOG vraagt u aan bij uw gemeentehuis of stadskantoor. Dit kan ook online.

Heeft u alle benodigde documenten, dan kunt u zich laten registeren bij het Landelijk Register Kinderopvang - dit kan enkele weken tijd in beslag nemen - en zich inschrijven bij Small Kids. Sommige gemeenten vragen leges voor het inschrijven bij het Landelijk Register Kinderopvang. Deze informatie vindt u op de website van uw gemeente.

Meer weten, bijvoorbeeld over kosten diploma’s en certificaten?

Wat Small Kids doet voor gastouders

Gastouderbureau Small Kids staat voor professionele en persoonlijk ondersteuning, regelmatig contact en een zorgvuldige afhandeling van alle administratieve en financiële zaken.

Wij kijken altijd naar wie u bent en wat u als gastouder in huis heeft en bijzonder maakt. Onze medewerkers maken graag kennis met u en leren u graag zo goed mogelijk kennen. Zo kunnen wij vraag en aanbod perfect op elkaar afstemmen en u zo goed mogelijk begeleiden in het contact tussen u en ouders die op zoek zijn naar of gebruik maken van gastouderopvang.

Wat kunt u verwachten van Small Kids:

  • Brengt u in contact met vraagouders die bij u passen
  • Bemiddelt tussen u en de ouders
  • Altijd uw eigen, persoonlijke bemiddelaar en contactpersoon
  • Tussentijdse evaluaties en bezoek aan huis
  • Indien nodig: hulp en begeleiding bij up-to-date houden van de benodigde inschrijvingen, documenten en certificaten
  • Professionele ondersteuning en/of bijscholing op pedagogisch gebied
  • Telefonische helpdesk
  • Online urenregistratiesysteem: altijd overzicht van uw opvanguren en inkomsten
  • Snelle en betrouwbare uitbetaling
  • Jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Themabijeenkomsten over actuele onderwerpen

Uw inkomsten als gastouder

Gastouder en vraagouder bepalen samen in goed overleg welk uurtarief u voor de kinderopvang hanteert. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren. Small Kids adviseert, geeft richtlijnen en bemiddelt. De uurtarieven die onze gastouders rekenen, liggen gemiddeld tussen €5,00 en €7,00 per kind per uur.

Een gastouderbureau houdt geen premies en belastingen in op uw inkomsten als gastouder. Wij adviseren u om circa een derde van uw inkomsten te reserveren voor de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Inschrijven gastouder

Inschrijven gastouder