parallax background

Over ons

Gastouderbureau Small Kids brengt ouders en gastouders met elkaar in contact en zorgt voor de perfecte match. Met veel persoonlijke aandacht. Betrouwbaar en betrokken.

Small Kids: uw gastouderbureau

Gastouderbureau Small Kids brengt ouders en gastouders met elkaar in contact en zorgt voor de perfecte match. Met veel persoonlijke aandacht. Betrouwbaar en betrokken. Onze gastouders zijn betrokken, zorgzaam, flexibel en professioneel opgeleid.

“We kijken bij Small Kids echt naar wat kinderen zelf fijn vinden en hebben veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,” zegt Khadija Bendriss. “Daarnaast zorgen we voor intensieve begeleiding van onze gastouders en organiseren we inhoudelijke themabijeenkomsten op het gebied van opvoeding en praktische zaken.” Small Kids helpt ouders ook te onderzoeken wat zij nu werkelijk belangrijk vinden. “Hoe zie jij als ouder de opvang voor je? Daar nemen we echt de tijd voor.”

“Je kunt pas met een gerust hart gaan werken als je voor honderd procent weet dat het goed zit. En dat is voor iedere ouder weer anders, vandaar dat wij veel tijd steken in onze zoektocht naar de juiste gastouder.”

Khadija Bendriss heeft in 2008 gastouderbureau Small Kids opgericht. Zij werkte als intern begeleider in het basisonderwijs en als maatschappelijk werker in de hulpverlening. Het idee voor Small Kids ontstond toen zijzelf kleine kinderen had. “Ik ontdekte tijdens mijn eigen zoektocht naar de meest geschikte opvang hoe fantastisch gastouderopvang is. Mijn partner en ik hebben beiden de opleiding tot bemiddelingsmedewerker in de gastouderopvang gedaan en met onze achtergrond kunnen wij ouders goed ondersteunen bij het vinden van kinderopvang op maat voor ouder en kind.”

Maak kennis met Small Kids en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Zowel gastouderbureaus en als gastouders zelf dienen te voldoen aan alle kwaliteitseisen en voorwaarden die de overheid vereist en in de Wet kinderopvang heeft vastgelegd. De overheid stelt kwaliteitseisen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en professionaliteit.

De Wet kinderopvang vraagt daarnaast van gastouderbureaus dat zij gastouders en vraagouders zorgvuldig begeleiden en zorgdragen voor goede bemiddeling, administratie en uitbetalingen. Small Kids voldoet vanzelfsprekend aan alle voorwaarden en eisen die de overheid stelt. We bezoeken onze gastouders elk jaar voor de controle op veiligheids- en hygiënevoorschriften en zijn verplicht dit officieel vast te leggen. Zo hebben zowel ouders als gastouders op schrift dat de opvanglocatie hygiënisch, schoon en veilig is.

Als gastouderbureau is Small Kids verantwoordelijk voor de scholing en pedagogische kennis en vaardigheden van haar gastouders. We bieden ondersteuning aan professionele gastouders die nieuw zijn in het vak en ook aan gastouders die zich verder willen ontwikkelen. Onze pedagogische visie en het pedagogisch beleidsplan vormt hiervoor de basis.

Jaarlijks worden gastouderbureau bezocht door de inspectie Kinderopvang:
(Inspectierapport 2023)

Evaluatie gastouderopvang

Small Kids begeleidt ouders en gastouders bij het vinden van de juiste match, bij de kennismakingsgesprekken en monitort ook tijdens de duur van de opvang. Signaleren en evalueren van wat goed gaat en waar mogelijk meer aandacht naartoe kan, is immers net zo belangrijk als het vinden van de juiste gastouder en de juiste match.

Bij Small Kids heeft altijd te maken met een vaste medewerker als bemiddelaar en contactpersoon. Iemand die u kent en voor u klaar staat, ongeacht de vragen die u heeft. Of het nu gaat om administratie, pedagogische kwesties of algemene vragen omtrent kinderopvang en gastouderschap.

Wij nodigen ouders en gastouders regelmatig uit voor evaluatiegesprekken om na te gaan of de opvang naar wens verloopt, ervaringen uit te wisselen en eventueel afspraken aan te passen als de situatie daar om vraagt. We evalueren de gastouderopvang die onze gastouders bieden, bespreken ontwikkelingen en wensen op dat gebied en hebben naast de officiële evaluatiemomenten natuurlijk veel vaker contact met u: bijvoorbeeld tijdens informatieve bijeenkomsten, kennismakingsgesprekken en workshops of op momenten dat uzelf behoefte heeft aan een gesprek.

Kosten en administratie

Small Kids draagt zorg voor alle betalingen tussen ouders en gastouders. Wij verzorgen de volledige administratie van uw gastouderopvang: urenregistratie, facturen en jaaropgaven voor de belastingdienst en kinderopvangtoeslag.

  • Small Kids rekent geen inschrijfkosten, alleen bureaukosten tijdens de opvangperiode.
  • U krijgt vooraf een heldere berekening van alle kosten en betaalt alleen voor de daadwerkelijke opvanguren, dus niet per dag of dagdeel
  • Wij verzorgen de volledige administratie van uw gastouderopvang: urenregistratie, facturen en jaaropgaven voor de belastingdienst en kinderopvangtoeslag
  • Met ons gebruikersvriendelijke online urenregistratiesysteem heeft u altijd inzicht in uw opvangkosten

Extra’s

  • Hulp bij vinden van vervangende gastouder bij ziekte of vakantie eigen gastouder
  • Telefonische helpdesk en jaarlijkse evaluatie
  • Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag
  • Cursussen Acute Zorg Bij Kinderen voor ouders en gastouders
  • Toezicht op kwaliteit, veiligheid en hygiene.
  • Themabijeenkomsten